Чрез Европейския съвет по иновациите ЕС подкрепя с 20 млн. евро украинските новосъздадени дружества

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия лансира амбициозна инициатива на стойност 20 млн. евро в подкрепа на украинската иновационна общност. Чрез целенасочено изменение на работната програма на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за 2022 г. новата инициатива ще подпомогне най-малко 200 украински новосъздадени високотехнологични дружества с до 60 000 евро за всяко от тях. ЕСИ ще предоставя и нефинансова подкрепа – консултантски услуги за развиване на дейността и възможности за партньорства Инициативата ще повиши капацитета на украинските иноватори да взаимодействат с европейската иновационна екосистема, да завладяват нови пазари и да се ползват от европейските инструменти за финансиране.

Помощта в размер на 20 млн. евро ще бъде изплатена чрез конкурентна покана за представяне на предложения за общоевропейска мрежа на сдружения на новосъздадени дружества в подкрепа на украинските заинтересовани страни в областта на иновациите. Ще бъдат осигурени полезни взаимодействия със съответните инициативи на ЕС, като например мрежата „Enterprise Europe“. С тази покана с начало 23 юни Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) ще осигури непрекъснатост на дейността на украинските технологични дружества и ще насърчи техния растеж. Инициативата може да помогне на украинските новосъздадени дружества да се подготвят за кандидатстване за бъдещо финансиране от ЕСИ. ЕСИ може да финансира новосъздадени дружества в размер до 17,5 млн. евро чрез безвъзмездни средства и капиталови инвестиции, а може и да привлече допълнителни частни инвестиции в размер до три пъти повече от публичните средства.

От своя страна, след ратифицирането от украинската страна, споразумението за асоцииране на Украйна към „Хоризонт Европа“ и програмата на Евратом за научни изследвания и обучение влезе днес в сила. Споразумението бе подписано на 12 октомври 2021 г. на срещата на върха ЕС–Украйна. Сега украинските и останалите европейски научни сътрудници и иноватори, университети, делови партньори – в т.ч. малки и средни предприятия (МСП), ще могат да работят заедно при равни условия, с общи цели и за преодоляване на основни предизвикателства. С оглед на продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна и ангажимента на ЕС съществено да подпомогне украинската научноизследователска и иновационна общност, Украйна ще участва в програмите „Хоризонт Европа“ и Евратом, без да се налага да прави вноски за 2021 г. и 2022 г. Тези вноски, от които страната е освободена, се оценяват на около 20 млн. евро.

Тази помощ допълва текущите инициативи „ERA4Ukraine“ („Европейско научноизследователско пространство за Украйна“), „Horizon4Ukraine“ и ЕНС за Украйна, както и специалната схема за стипендии в размер на 25 млн. евро в рамките на програмата „Мария Склодовска-Кюри“ за разселени украински научни сътрудници.

За повече информация

Работна програма на ЕСИ за 2022 г.

Информационен документ за действието на ЕСИ за Украйна

Доклад за въздействието на ЕСИ за 2021 г.

Портал за финансиране и възлагане на обществени поръчки

ERA4Ukraine

Международно научноизследователско сътрудничество с Украйна

„Хоризонт Европа“

Евратом

Европейски глобален подход към научните изследвания и иновациите

linkИнформационен документ за действието на ЕСИ за Украйна
Теми #StandWithUkraine, EUSolidarity, StrongerTogether, vdLCommission
Предишна публикация
В Русе започна XVII Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и XIV Фестивал на туристическите забавления и анимации
Следваща публикация
Европейската комисия внесе промени в Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Още по темата

Skip to content