#Farm2Fork Одобрен е стратегическият план от 5.6 млрд. евро за българското земеделие

Източник: ЕК в България
Европейската комисия даде зелена светлина на стратегическия план на България по линия на Общата селскостопанска политика!
👨‍🌾 Безвъзмездното европейско финансиране, от което българското земеделие ще може да се възползва в периода 2023-2027 г., е в размер на 5.6 млрд. евро.
Предвидените средства са насочени за подкрепа в следните приоритетни за сектора области:
🔹 подпомагане на земеделските производители, с акцент върху малките и средните стопанства
🔸 подпомагане на секторите на месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците
🔹 подобряване на качеството на почвите на обработваемите земи
🔸 увеличаване на площта за биологично земеделие
🔹 създаването на нови работни места и подобряване на инфраструктурата в селските райони
🔸 подпомагане на млади земеделски стопани за започване на дейност
Новата ОСП, която ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г., има за цел да оформи прехода към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще бъде разпределено по-справедливо между стопанствата, с акцент върху малките и средните стопанства, както и върху младите земеделски стопани. Освен това земеделските стопани ще бъдат подпомогнати да възприемат иновации — от прецизно земеделие до агроекологични методи за производство. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз.
linkПовече информация
Теми #Farm2Fork, funding, Европейски зелен пакт, vdLCommission
Предишна публикация
ПУБЛИКУВАН Е И ВТОРИЯТ ПАКЕТ ОТ КОНКУРСИ НА МЕДИА
Следваща публикация
Защита на работните места и работниците: окончателно плащане по линия на инструмента SURE за България

Още по темата

Skip to content