Покани за кандидатстване по действията „Мария Склодовска-Кюри“

Източник: ЕК в България
Европейската комисия обяви покани за кандидатстване на обща стойност 1,25 млрд. евро.
Програмата, посветена на изключителната Мария Кюри 👩🔬, единственият учен, печелил Нобелова награда в две различни дисциплини, подкрепя талантливи учени от цяла Европа във всички етапи от тяхното развитие.
Тазгодишният кръг на финансиране ще започне с откриването на три покани тази седмица:
1️⃣ Постдокторантски стипендии
▪ Бюджет: 417,2 млн. евро
▪ Краен срок за кандидатстване: 11 септември
▪ Повече информация: https://europa.eu/!8TwbVX
2️⃣ Съфинансиране на регионални, национални и международни програми
▪ Бюджет: 104,8 млн. евро
▪ Краен срок за кандидатстване: 26 септември
▪ Повече информация: https://europa.eu/!gxdrBb
3️⃣ Оценка на въздействието на програма „Мария Склодовска-Кюри“ върху конкретни политики
▪ Бюджет: 3 млн. евро
▪ Краен срок за кандидатстване: 3 септември
▪ Повече информация: https://europa.eu/!xW8jRG
По-късно тази година ще бъдат отворени две други големи покани за подкрепа на отлични докторски програми и съвместни международни изследователски проекти.
linkПовече информация
Теми #MSCA, funding, #HorizonEU, отворени покани
Предишна публикация
Аз, ти, той – ние сме Европа
Следваща публикация
Влиза в сила първият закон на ЕС за защита на независимостта и плурализма на медиите

Още по темата

Skip to content