Защита на транспортния сектор на ЕС по време на криза

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия прие План за действие в извънредни ситуации в областта на транспорта, за да се укрепи устойчивостта на транспортния сектор на ЕС по време на криза. В Плана са извлечени поуки от пандемията от COVID-19, а също така са взети предвид предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор на ЕС от началото на военната агресия на Русия срещу Украйна. И двете кризи засегнаха сериозно транспорта на стоки и хора, но устойчивостта на този сектор и подобрената координация между държавите членки бяха от ключово значение за отговора на ЕС на тези предизвикателства.

Планът предвижда следните 10 области на действие:

  1. Адаптиране на законодателството на ЕС в областта на транспорта с оглед на кризисните ситуации
  2. Осигуряване на подходяща подкрепа за транспортния сектор
  3. Гарантиране на свободното движение на стоки, услуги и хора
  4. Управление на бежанските потоци и репатриране на блокирани пътници и работещи в транспорта
  5. Осигуряване на минимална свързаност и защита на пътниците
  6. Споделяне на транспортна информация
  7. Засилване на координацията в областта на транспортната политика
  8. Укрепване на киберсигурността
  9. Тестване на мерките за действие в извънредни ситуации в областта на транспорта
  10. Сътрудничество с международните партньори
linkПовече информация
Теми ЕК, Европейски съюз, vdLCommission
Предишна публикация
“Конференция за бъдещето на Европа” – доклад с 49 предложения и над 320 мерки
Следваща публикация
Годишна среща на мрежата EUROPE DIRECT – Милано 2022 #EuropeDirectGMM2022

Още по темата

Skip to content