EK започва пилотен проект с България във връзка с управлението на границите и миграцията

Европейския флаг и българското знаме
Източник: ЕК в България

Миграцията е европейско предизвикателство, което изисква цялостни и координирани решения. Те могат да бъдат намерени само със съвместни действия. Европейската комисия се ангажира да увеличи усилията си и да подкрепи своите държави членки при справянето с предизвикателствата, свързани с миграцията, по устойчив начин. Ефикасното управление на границите, както и бързите процедури за предоставяне на убежище и за връщане са от съществено значение за доброто функциониране на миграционната система.

В отговор на настоящите предизвикателства, свързани с миграцията, в писмото на председателя на Комисията от 26 януари и в заключенията на Европейския съвет от 9 февруари 2023 г. се съдържаха призиви за изпълнение на ключови оперативни действия в областта на защитата на границите, убежището и връщането. Едно от целенасочените оперативни действия предвижда създаването на пилотни проекти в заинтересованите държави членки за бързи процедури за предоставяне на убежище и за връщане.

Европейската комисия започва пилотен проект с България за предотвратяване на незаконното пристигане, укрепване на управлението на границите и миграцията. Пилотният проект предвижда България да прилага целеви инструменти и практики в областта на ускорените процедури за предоставяне на убежище и ефективното връщане. Пилотният проект е резултат от тясно сътрудничество с българските органи.

Пилотният проект ще се основава на приложимото право на ЕС и националното законодателство. Той ще се изпълнява със силна оперативна и техническа подкрепа от страна на Комисията и основните агенции на ЕС в областта на вътрешните работи (Агенцията на ЕС в областта на убежището, Европол и Frontex). Пилотният проект се основава на добрите практики и опит на България, включително на отличното ѝ сътрудничество със Сърбия, Турция и други съседни държави, както и с агенциите на ЕС, действащи в България. Пилотният проект е конкретен резултат от ангажимента и подкрепата на високо равнище на България за устойчиви решения за управление на миграцията на равнището на ЕС.

Освен това основен приоритет е укрепването на външните граници с мерки за засилено наблюдение, които да се прилагат на границата България — Турция. Комисията и България са в процес на завършване на оценка на потребностите и Комисията ще предостави финансова подкрепа на България за укрепване на управлението на външните граници с Турция.

linkПовече информация
Теми Европейски съюз, правосъдие, европейски регулации
Предишна публикация
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА РИСУНКА “ АЗ, ТИ , ТОЙ – НИЕ СМЕ ЕВРОПА“
Следваща публикация
30 години от създаването на Кохезионния фонд

Още по темата

Skip to content