Европейската комисия внесе промени в Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Млади хора развяват флагове на ЕС
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия публикува укрепен Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията. Той е подписан от 34 заинтересовани страни, включително основни интернет платформи като Meta, Google, Twitter, TikTok, Microsoft и други технологични дружества и представители на гражданското общество.

Актуализираният кодекс има за цел да се преодолеят недостатъците на предишния кодекс с по-силни и по-подробни ангажименти и мерки, които се основават на оперативните поуки, извлечени през последните години. По-конкретно, новият кодекс съдържа ангажименти за:

·        Разширено участие: кодексът не е насочен само към големите платформи, но включва и различни участници, които имат роля за смекчаване на разпространението на дезинформация, и е отворен за присъединяване от нови участници;

·        Намаляване на финансовите стимули за разпространение на дезинформация, като се гарантира, че разпространителите на дезинформация не се възползват от приходите от реклама;

·        Обхващане на нови манипулативни поведения, като фалшиви профили, ботове или злонамерени дълбинни фалшификати, разпространяващи дезинформация;

·        Предоставяне на потребителите на по-добри инструменти за разпознаване, разбиране и сигнализиране на дезинформацията;

·        Разширяване на проверката на факти във всички държави от ЕС и на всички езици на ЕС, като се гарантира справедливо възнаграждение на проверителите на факти за тяхната работа;

·        Гарантиране на прозрачна политическа реклама, като се предоставя възможност на потребителите лесно да разпознават политическите реклами благодарение на по-доброто етикетиране и информация за спонсорите, разходваните средства и периода на показване;

·        Оказване на по-добра подкрепа на изследователите, като се подобрява достъпът им до данните на платформите;

·        Оценяване на собственото въздействие чрез стабилна рамка за мониторинг и редовно докладване от платформите относно начина, по който изпълняват ангажиментите си;

·        Създаване на център за прозрачност и работна група за лесен и прозрачен преглед на прилагането на кодекса, като по този начин последният се поддържа пригоден за бъдещето и за използване по предназначение.

За повече информация

Централизирана информация относно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Въпроси и отговори относно укрепения Кодекс за поведение

Укрепен Кодекс за поведение от 2022 г.

Кодекс за поведение от 2018 г.

Оценка на Кодекса за поведение

Насоки на Комисията относно преразглеждането на Кодекса за поведение

Съобщение за медиите „Законодателен акт за цифровите услуги“

Страница за политиките във връзка с Кодекса за поведение

Списък на подписалите страни и ангажиментите (редовно актуализиран)

linkПовече информация
Теми Европейски съюз, дезинформация, медийната грамотност, vdLCommission
Предишна публикация
Чрез Европейския съвет по иновациите ЕС подкрепя с 20 млн. евро украинските новосъздадени дружества
Следваща публикация
Евробарометър: В контекста на войната в Украйна гражданите се обединяват в подкрепата си за ЕС

Още по темата

Skip to content