Цифров COVID сертификат на ЕС

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

С делегиран акт Европейската комисия прие правила за изменение на Регламента за цифровия COVID сертификат на ЕС. За целите на пътуванията в рамките на ЕС новите правила установяват задължителен стандартен период на признаване от 270 дни — приблизително девет месеца — за сертификатите, доказващи завършването на първия цикъл на ваксинация.

Ясният и единен срок за приемане на удостоверенията за ваксинация ще гарантира, че мерките за пътуване ще продължат да бъдат координирани, както призова Европейският съвет след последното му заседание от 16 декември 2021 г. Ограниченията се основават на най-добрите налични научни доказателства, както и на обективни критерии.

Това е съобразено с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, според които бустерни дози се препоръчват най-късно шест месеца след пълното ваксиниране. Сертификатът ще остане валиден за гратисен период от още три месеца след тези шест, за да се гарантира, че националните кампании за ваксинация могат да се адаптират и гражданите имат достъп до бустерни дози. Делегираният акт отчита текущите обсъждания във връзка с предложението на Комисията да бъдат преразгледани препоръките за пътуване в рамките на ЕС.

linkЦифров COVID сертификат на ЕС
Теми ЕК, цифров COVID сертификат
Предишна публикация
Награда „Сахаров“ за 2021 г.: Европейският парламент отличава Алексей Навални
Следваща публикация
Франция пое председателството на Съвета на ЕС от Словения на 1 януари #EU2022FR

Още по темата

Skip to content