Франция пое председателството на Съвета на ЕС от Словения на 1 януари #EU2022FR

Източник: Лого на френското председателство на Европейския съюз

Новото председателство заявява, че ще работи за по-силна и по-суверенна Европа. Стремежът ще бъде да се убедят европейците, че единният отговор е най-добрият начин да се справим с предизвикателствата на днешното време.

Обявените приоритети включват:

  • Преходът към устойчива и климатично неутрална икономика
  • Регулиране на цифровите платформи
  • Социална Европа

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите – членки на ЕС, на всеки 6 месеца. През този 6-месечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя съвместна програма, в която се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.

Настоящата тройка е съставена от председателствата на Франция, Чехия и Швеция.

linkУебсайт на френското председателство
Теми #EU2022FR
Предишна публикация
Цифров COVID сертификат на ЕС
Следваща публикация
DiscoverEU: повече от 60 000 карти за пътуване за млади европейци, сред тях са и 831младежи от България

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content