Търсят се участници в „Твоята Европа, твоето мнение“ #YEYS2023

Източник: ЕК в България

🇪🇺 „Твоята Европа, твоето мнение!“ е годишно младежко събитие, организирано от Европейския икономически и социален комитет EESC – European Economic and Social Committee. Всяка година ученици на възраст между 16 и 18 години от всички държави членки на ЕС и страните кандидатки посещaват #Брюксел и съвместно изготвят резолюции, които след това се предават на институциите на ЕС. В тези резолюции младите хора изразяват своите идеи, предложения и надежда за бъдещето си като европейски граждани.

14-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“ ще се проведе присъствено за пръв път от три години насам. То ще се състои между 23 и 24 март 2023 г. в Брюксел, под наслов „Диалози с младите хора относно демокрацията“.

✍️ Училищата, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване до 30 ноември 2022 г⬇
https://europa.eu/!N6Cb9M

Избраните училища ще трябва да изберат по трима ученици, които да присъстват и да участват в дискусиите, и по един учител, който да ги придружава.

linkПовече информация
Теми #YEYS2023, събитие, младежки дейности
Предишна публикация
Уоркшоп Дигитална Европа – активни млади европейци
Следваща публикация
Инвестиция за България от 121 млн. евро по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

Още по темата

Skip to content