Инвестиция за България от 121 млн. евро по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

Европейския флаг и българското знаме
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия прие програмите по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) за България и Германия.

Общият размер на отпуснатите за България средства, които обхващат този шестгодишен период, е 121 млн. евро, от които приносът на ЕС възлиза на 85 млн. евро. Всички подпомагани дейности ще допринесат за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата.

Средствата по програмата ще бъдат предназначени предимно за устойчиво рибарство, устойчиви аквакултури и преработка, и за маркетинг, както и за устойчива синя икономика. Програмите ще подкрепят устойчивостта на секторите на рибарството, аквакултурите и преработването, като по-специално стимулират преминаването към нисковъглеродни горива, но също така и риболовни техники и съоръжения с ниско въздействие, както и иновативни решения за контрол и събиране на данни за рибарството.

Програмите също така ще подкрепят екологичния и цифровия преход на сектора с инвестиции в енергия от възобновяеми източници, нови информационни технологии и методи за намаляване на отпадъците.

linkПовече за споразумението за партньорство
Теми funding, Европейски съюз, околна среда
Предишна публикация
Търсят се участници в „Твоята Европа, твоето мнение“ #YEYS2023
Следваща публикация
4,2 милиарда евро в подкрепа на мобилността и сътрудничеството в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта

Още по темата

Skip to content