REACT-EU: 55 млн. евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

Европейския флаг и българското знаме
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

България, Германия и Словакия ще получат допълнителни 111.5 милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа, да подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване.

В България 18.6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвимите групи, като например храна. Ваучери ще бъдат раздадени и на хора, избягали от руското нашествие в Украйна, които могат да бъдат разменени за храна и всекидневни стоки, като например облекло и учебни помагала за деца. Освен това 36.4 милиона евро ще бъдат отпуснати за мерки за възстановяване след пандемията, насочени към запазване на работните места и подобряване на услугите за полагане на грижи за хора с увреждания. От тях 23.8 милиона евро ще подкрепят проект „Солидарност“, който помага на 9 000 души, бягащи от руското нашествие в Украйна, да се интегрират на българския пазар на труда, като заедно с това се предлагат психологическа подкрепа, кариерно ориентиране и консултиране.

В Германия провинцията Шлезвиг-Холщайн ще получи допълнителни 4.6 милиона евро за подобряване на професионалното обучение, повишаване на професионалната квалификация, цифровизация на пазара на труда и образователните услуги, а Северен Рейн-Вестфалия ще получи 34 милиона евро в подкрепа на стажанти, обучения в областта на търговията, кариерни консултации и свързване на бизнеса с квалифицирани работници. В Словакия 17.9 милиона евро ще бъдат отпуснати в подкрепа на служителите и услугите в областта на здравеопазването и гражданската защита, които бяха на първа линия по време на най-критичните фази на пандемията от COVID-19. Например ще бъдат разпределени бонуси, за да се помогне и гарантира, че поне 90 % от персонала, работещ в спешните звена, ще остане на работното си място.

По транша за 2021 г. по линия на REACT-EU бяха отпуснати 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да се възстановят от пандемията, да инвестират в цифровия и екологичния преход, и понастоящем да приемат и интегрират хора, бягащи от войната в Украйна. Освен това от март 2022 г. насам Комисията е изплатила 3.5 милиарда евро под формата на предварително финансиране за държавите членки по линия на REACT-EU. С последния всеобхватен пакет „Гъвкава помощ за териториите“ (FAST-CARE), предложен от Комисията, допълнително се разширява подкрепата за държавите членки, като се предлага допълнителна гъвкавост при финансирането по линия на политиката на сближаване, като същевременно се увеличава предварителното финансиране с допълнителни 3.5 милиарда евро, които трябва да бъдат изплатени през 2022 г. и 2023 г. Крайната дата за допустимост на разходите по линия на REACT-EU е 31 декември 2023 г.

linkПовече информация
Теми REACT-EU, funding, vdLCommission
Предишна публикация
#SOTEU Реч за състоянието на Съюза на председателя Фон дер Лайен, 2022 г.
Следваща публикация
Дискусия „Активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори“ в Русе

Още по темата

Skip to content