Европейската комисия започва работа по Европейската година на уменията

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Както беше обявено от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г., Комисията прие официалното си предложение 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на уменията.

С Европейската година на уменията, в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки, социалните партньори, публичните и частните служби по заетостта, търговските и стопанските камари, доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението и работниците и предприятията, Комисията предлага да се даде нов тласък на ученето през целия живот чрез:

  • Насърчаване на повече и по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията.
  • Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда.
  • Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда.
  • Привличане на хора от трети държави, разполагащи с уменията, необходими на ЕС.

Европейският парламент и Съветът ще обсъдят предложението на Комисията, като ще вземат предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

linkПовече информация
Теми #EuropeanYearOfSkills2023, Европейски съюз, vdLCommission
Предишна публикация
Новият кръг на инициативата #DiscoverEU e вече отворен
Следваща публикация
„Нов европейски Баухаус“ в рамките на политиката на сближаване: 50 милиона евро за иновативни проекти в градовете

Още по темата

Skip to content