ЕК обяви три покани за проекти за развитие на медийния сектор и достъпа до информация

Млади хора развяват флагове на ЕС
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия публикува три покани за представяне на проектни предложения в подкрепа на плуралистичната информация, иновативното медийно съдържание и по-добрия достъп до многоезична информация за гражданите на ЕС. Поканите са на обща стойност 16,5 милиона евро. Те са отворени за новинарски медии, радио- и телевизионни компании и за други медийни организации.

Поканите са продължение на Плана за действие за медиите и аудио-визуалния сектор и на Плана за действие за европейската демокрация.

Първата покана на стойност 8 милиона евро е за създаване или разширяване на европейски медийни центрове (media hubs) – трансгранични пространства за пресконференции – и е в подкрепа на съвместни редакционни продукции и многоезично медийно съдържание между различни медии в цяла Европа.

Втората покана за европейски медийни платформи е на стойност 6 милиона евро и има за цел да помогне на медийните организации да разширят обхвата си и да стимулира иновативно информационно съдържание чрез технологии като изкуствен интелект, уеб-3, блокчейн и др.

Третата покана за представяне на предложения на стойност 2,5 милиона евро ще допринесе за създаването на европейски стрийминг-портал, чрез който аудиторията да получи по-лесен достъп до разнообразно европейско медийно съдържание.

Теми Европейски съюз, медийната грамотност, отворени покани
Предишна публикация
Междусекторна среща „Нашата зелена планета“
Следваща публикация
Европейската комисия одобри включването на „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход от България

Още по темата

Skip to content