Общи правила в целия ЕС за борба с насилието над жени

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия предлага правила за целия ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие. Предложената директива ще криминализира изнасилването, квалифицирано като такова при липсата на съгласие, гениталното осакатяване на жени, както и кибернасилието, което включва: споделяне на интимни изображения без съгласие; киберпреследване; кибертормоз; и киберподбуждане към насилие или омраза.

Новите правила също така укрепват достъпа на жертвите до правосъдие и насърчават държавите членки да въведат механизъм за обслужване на едно гише, което означава, че всички служби за подкрепа и защита ще бъдат събрани на едно място. Жертвите следва да могат да предявяват иск за обезщетение в хода на наказателното производство. В предложението се призовава също така за адекватни и специализирани защита и подкрепа, например чрез безплатни телефонни линии за помощ и кризисни центрове за жертвите на изнасилване.

В него също така се предвижда целенасочена подкрепа за групи със специфични нужди или изложени на риск, включително жени, бягащи от въоръжени конфликти.

linkПовече информация
Теми #IDW, ЕК, Европейски съюз
Предишна публикация
Дискусия „Противодействие на домашното насилие – европейски практики и ситуацията в България“
Следваща публикация
Европейската комисия предложи план за намаляване на зависимостта на Европа от руските изкопаеми горив

Още по темата

Skip to content