Зимна икономическа прогноза от 2024 г.: забавено възстановяване на растежа и по-бързо намаляване на инфлацията

Източник: ЕК в България
Данните от зимната икономическа прогноза показват, че на фона на предизвикателната 2023 г. eвропейската икономика се възстановява по-бавно от предвиденото.
📈 Въпреки това очакванията са, че темпът на растеж постепенно ще се ускори и стабилизира през втората половина на 2024 г. и през 2025 г., подкрепен от силния пазар на труда, нарастването на реалната работна заплата и отслабването на инфлацията.
📉 Инфлацията ще продължи да спада по-бързо от прогнозираното през есента, което до голяма степен се дължи на понижаването на цените на енергийните суровини и по-слабата икономическа динамика. Според прогнозите за ЕС инфлацията ще спадне от 6,3% през 2023 г. до 3,0% през 2024 г. и 2,5% през 2025 г.
🇧🇬 За България се очаква реалният БВП да нарасне с 1,9% през 2024 г. и с 2,5% през 2025 г., а годишната инфлация да се забави значително до 3,4% през 2024 г. и до 2,9% през 2025 г.
linkПовече информация
Теми #ECForecast, Европейски съюз, състоянието на Съюза
Предишна публикация
Европейската комисия назначава нов ръководител на Представителството си в България
Следваща публикация
Кандидатствайте за стаж в Европейската комисия до 15 март

Още по темата

Skip to content