Нови правила за пътната безопасност и условия за автономни превозни средства в ЕС

Европейския флаг на фона на сградата Берлемон
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Новият Регламент относно общата безопасност на превозните средства започва да се прилага от 6 юли. С него се въвежда набор от задължителни усъвършенствани системи за подпомагане на водача с цел подобряване на пътната безопасност и се установява правната рамка за одобряване на автоматизирани и напълно автономни превозни средства в ЕС.

Новите мерки за безопасност ще спомогнат за по-добра защита на пътниците, пешеходците и велосипедистите в целия ЕС, като се очаква до 2038 г. да бъдат спасени над 25 000 живота и да се избегнат поне 140 000 тежки наранявания.

Към днешна дата новите мерки за въвеждане на функции за безопасност в помощ на водача включват:

  • за всички пътни превозни средства(т.е. автомобили, микробуси, камиони и автобуси): интелигентно регулиране на скоростта, сигнализиране при заден ход с камера или датчици, предупреждение за внимание в случай на сънливост или разсейване на водача, устройства за записване на данни от инциденти, както и сигнал за аварийно спиране;
  • за леки автомобили и микробуси: допълнителни функции като системи за поддържане на лентата за движение и автоматизирано спиране;
  • за автобуси и камиони: технологии за по-добро разпознаване на възможни мъртви зони, предупреждения за предотвратяване на сблъсъци с пешеходци или велосипедисти и системи за следене на налягането в гумите.

Правилата ще се прилагат първо за новите типове превозни средства от днес нататък, а от 7 юли 2024 г. — за всички нови превозни средства. Някои от новите мерки ще бъдат разширени, за да обхванат различни видове пътни превозни средства до 2029 г.

Въз основа на Регламента относно общата безопасност през лятото Комисията планира да приеме технически правила за автоматизирани и свързани превозни средства, по-специално с акцент върху автоматизираните превозни средства, които заменят водача по автомагистрали (3-то ниво на автоматизация), и превозни средства изцяло без водач като градски совалков превоз или роботизирани таксита (4-то ниво на автоматизация).

За повече информация

Информационен документ за Регламента относно общата безопасност

Регламент относно общата безопасност на моторните превозни средства

linkПовече информация
Теми ЕК, Европейски съюз, европейски регулации
Предишна публикация
Европейската комисията прие споразумение за партньорство с България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро за периода 2021—2027 г.
Следваща публикация
Евробарометър: Гражданите на ЕС се доверяват най-много на традиционните медии

Още по темата

Skip to content