Солидарност с Украйна: Европейската комисия стартира платформа на ЕС за регистрация на лица, ползващи се с временна закрила

Европейската комисия стартира платформа на ЕС за обмен на информация относно лицата, ползващи се с временна закрила. Платформата ще позволи на държавите — членки на ЕС да обменят информация относно регистрираните лица в реално време, така че лицата, бягащи от Украйна, да могат ефективно да се възползват от правата си във всички държави членки, като същевременно се разглеждат случаи на двойни или многократни регистрации, и се ограничават възможните злоупотреби.

Комисията разработи това техническо решение с безпрецедентни темпове като част от плана от 10 точки за засилена европейска координация при приема на хората, бягащи от войната в Украйна, договорен на извънредното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 28 март 2022 г. Стартирането на платформата представлява допълнителен резултат, свързан с изпълнението на плана.

Комисията ще предостави на Съвета актуална информация за целия набор от инициативи на предстоящото заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през юни.

Телефонна линия в помощ на украинските бежанци отваря Европейска комисия
в ЕС телефонът е 00 800 6 7 8 9 10 11, извън ЕС е + 32 22 99 96 96

linkПовече информация
Теми StrongerTogether, vdLCommission
Предишна публикация
Годишна среща на мрежата EUROPE DIRECT – Милано 2022 #EuropeDirectGMM2022
Следваща публикация
В Русе започна XVII Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и XIV Фестивал на туристическите забавления и анимации

Още по темата

Skip to content