Нова европейска гражданска инициатива за тютюна

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Комисията реши да регистрира Европейска гражданска инициатива (ЕГИ), озаглавена „Призив за постигане на среда без тютюн и на първото европейско поколение без тютюн до 2030 г.“ Организаторите на инициативата призовават Комисията да предложи законодателство, чрез което новите поколения да бъдат предпазени от пристрастяване към тютюнопушенето, да се предприемат действия срещу свързаните с това опасности за околната среда и действия за борба с тютюнопушенето. По-конкретно те отправят искане към Комисията да предложи правни актове за прекратяване на продажбата на тютюневи и никотинови изделия на граждани, родени след 2010 г. Инициативата също така призовава за конкретни мерки за постигане на плажове и речни брегове без тютюнев дим и без угарки, за създаване на европейска мрежа от национални паркове без тютюн и фасове, за разширяване на откритите пространства без тютюнев дим и за премахване на рекламите на тютюневи изделия и тяхното присъствие в аудио-визуалните продукции и социалните медии.

Следващи стъпки

След днешната регистрация организаторите разполагат с 6 месеца, за да започнат да събират подписи. Ако в срок от 1 година европейска гражданска инициатива получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави членки, Комисията трябва да се задейства. Комисията може да реши дали да уважи или не искането, като ще трябва да обоснове решението си.

Контекст 

Европейската гражданска инициатива беше въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите за определяне на дневния ред. Тя стартира официално през април 2012 г. След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява 1 милион граждани от поне 7 държави от ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правни актове в областите, в които разполага с правомощие за предприемане на действия. Условията за допустимост са: 1) предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, 2) да не представлява явна злоупотреба, да не е явно несериозно или злонамерено действие и 3) да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

От началото на европейската гражданска инициатива Комисията е получила 118 искания за стартиране на европейска гражданска инициатива, 91 от които бяха допустими и поради това отговаряха на условията за регистрация.

За повече информация

Призив за среда без тютюн и за първото поколение без тютюн

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

linkПовече информация
Теми European Citizens’ Initiative, Европейски съюз, StrongerTogether
Предишна публикация
Европейската комисия предлага отпускане на допълнителни 460 милиона евро за България по линия на SURE
Следваща публикация
NextGenerationEU: Европейската комисия получи от България искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,37 милиарда евро

Още по темата

Skip to content