NextGenerationEU: Европейската комисия получи от България искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,37 милиарда евро

Европейския флаг и българското знаме

Европейската комисия получи вчера първото искане за плащане от България по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за отпускане на финансова подкрепа в размер на 1,37 милиарда евро. Цялостният план на България за възстановяване и устойчивост ще бъде финансиран с 5,68 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост се основават на резултатите и зависят от изпълнението от страна на България на инвестициите и реформите, очертани в нейния план за възстановяване и устойчивост.

Това първо искане за плащане се отнася до 22 етапни цели, обхващащи няколко реформи и инвестиции в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, неутралността по отношение на климата, цифровата свързаност, устойчивия транспорт и пътната безопасност, правосъдието, борбата с прането на пари, социалното приобщаване, здравеопазването и системата за одит и контрол, свързана с Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сега Комисията ще направи оценка на искането. След това тя ще изпрати предварителната си оценка на изпълнението от страна на България на ключовите етапи и цели, необходими за това плащане, на Икономическия и финансов комитет на Съвета.

За повече информация:

Процес на плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост

План за възстановяване и устойчивост на България

linkПовече информация
Теми #NextGenEU, funding, план за възстановяване и устойчивост, vdLCommission
Предишна публикация
Нова европейска гражданска инициатива за тютюна
Следваща публикация
Конкурс на ЕС за млади преводачи: училищата вече могат да се записват

Още по темата

Skip to content