Русенските доброволци започват нов проект в помощ на украинските граждани

Източник: ЕД Русе

Фондация „Право на детство“ (www.childhood.bg) партньорство със Сдружение Стартъп фектъри – Startup Factory (www.stratupfactory.bg) и неформалната гражданска група Русе помага на Украйна/Руседопомагає Україні (www.dopomoga-bg.com) и (https://www.facebook.com/groups/971854017083783) започват изпълнението на проект:

Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти. /Improving the capacity of thecivil sector to respond to humanitarian crises and support refugeesand migrants.

Проектът е с продължителност 12 месеца и има за цел да подкрепи изграждането на партньорства между представители на граждански сектор и бизнес, като повиши капацитета им за реакция в хуманитарни кризи.

Ползватели на проекта са НПО и бизнес сектор, а крайните ползватели са бежанци, мигранти, търсещи убежище, непридружени деца, представители на ромска общност и други уязвими групи. Очаквани резултати: изградена мрежа между граждански организации и бизнес; повишен капацитет за реакция в подкрепа на уязвими групи; ефективни действия в партньорство срещу дезинформацията.

Дейностите по проекта включват разработване на Етична процедура за работа с лица и деца в уязвима ситуация. Разработване на дигитален пакет от ресурси, в помощ на работодатели, бизнеси и граждански сдружения, ангажирани с подкрепата на лица в уязвима ситуация. Напълно функционален и лесен за ползвате уеб сайт, пълно ръководство за управление на многообразието при наемане на работа без дискриминация, етичен кодекс, съдържащ видеа, инфографики и аудио материали. В рамките на проекта ще бъде проведена и образователна програма, включваща десет тричасови обучения, както и един двудневен уоркшоп за нетуоркинг и противодействие на дезинформацията.

Проектът Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти. /Improving the capacity of the civil sector to respond tohumanitarian crises and support refugees and migrants е финнсиранот ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021- Схема за финансиране на малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6, администрирани от Фондация „Работилница за граждански инициативи“). Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

linkПовече информация
Теми #StandWithUkraine, funding, доброволчество, StrongerTogether
Предишна публикация
Зелена ваканция в Русенския Екомузей
Следваща публикация
ЕВРОПА ДИРЕКТНО Русе беше част от Римския пазар на крепостта Сексагинта приста

Още по темата

Skip to content