Почти 100 милиона евро за мерки в подкрепа на украинските бежанци в България

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

По-рано тази година, заедно със съ-законодателите, Европейската комисия одобри предложението „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа“ (CARE). CARE дава възможност на държавите-членки и регионите да предоставят спешна подкрепа за хората, бягащи от руската инвазия в Украйна, чрез въвеждане на гъвкавост в правилата на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. с цел бързо преразпределяне на наличното финансиране към подобна спешна подкрепа.

Като една от държавите, приемащи значителен брой украински бежанци, България се възползва от тази гъвкавост и Европейската комисия наскоро одобри отпускането на общо 37.4 млн. евро за мерки по CARE. Тези средства се предоставят по оперативните програми „Околна среда“ и „Добро управление“, като осигуряват съответно 15.6 милиона евро и 21.8 милиона евро. 13.3 милиона евро са от Европейския фонд за регионално развитие, 18.5 милиона евро от Европейския социален фонд и 5.6 милиона евро – национално съфинансиране. В следващите седмици се очаква да бъдат одобрени още 37 милиона евро от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Средствата, програмирани в рамките на CARE, ще допринесат за покриване на разходите за основните нужди на бежанците в България, които бягат от войната в Украйна – настаняване и храна.

Те са в допълнение към вече одобрената подкрепа през лятото на 2022 г. по REACT EU насочени към интеграция на пазара на труда и хранителна и основна материална помощ – 26 милиона евро.

linkПовече информация
Теми #RePowerEU, #StandWithUkraine, StrongerTogether
Предишна публикация
„Нов европейски Баухаус“ в рамките на политиката на сближаване: 50 милиона евро за иновативни проекти в градовете
Следваща публикация
#EUMLWeek2022 Уоркшоп Дигитална Европа – знания за възрастни

Още по темата

Skip to content