България е сред държавите, където ЕС ще финансира нови проекти за опазване на водите

Европейския флаг на фона на сградата Берлемон
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Eвропейската комисия обяви 18 нови проекти, които ще получат финансиране в размер на повече от 106 милиона евро в подкрепа на мисията на ЕС „Възстановяване на нашите океани и води“ в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2027 г. Проектите целят намаляване на замърсяването и опазване и възстановяване на биологичното разнообразие във водите на река Дунав, Балтийско и Северно море, Средиземно море и Атлантическия океан. Проектите ще се изпълняват от над 370 бенефициери от 36 държави, включително България. Те ще играят ключова роля за постигането на неутралност по отношение на климата и възстановяването на природата чрез опазване и възстановяване на биологичното разнообразие във водите, намаляване на замърсяването, подкрепа за устойчива синя икономика и развитие на европейския цифров близък до океаните. Всички държави — членки на ЕС, участват в проектите с действия от Балтийско и Северно море, през река Дунав, Средиземно море и през Атлантическия океан.

Инвестиране в природата и местните общности

Проектите ще донесат голямо разнообразие от ползи за океаните и водите, като например:

  • Решения за опазване и възстановяване на деградирали крайбрежни и морски местообитания
  • Опазване и възстановяване на влажни зони, заливни равнини, крайбрежни влажни зони и солени блата в река Дунав
  • Действия за предотвратяване, свеждане до минимум и възстановяване на химическото замърсяване в Средиземно море
  • Въвеждане на устойчиви продукти и решения на основата на водорасли на пазара в Балтийско и Северно море
  • Предотвратяване и премахване на отпадъците, пластмасите и пластмасовите микрочастици — иновативни решения за европейските реки без отпадъци
  • Намаляване на морските отпадъци и замърсяването чрез използване на интелигентни риболовни уреди с ниско въздействие върху околната среда
  • Интегриране на данните от мониторинга на биологичното разнообразие в цифровия двустранен океан
  • Създаване на електронна библиотека от морски и сладководни видове
  • Разработване на местни, водени от общностите бизнес модели за океанско земеделие.

Повече подробности за проектите, включително бюджета и бенефициерите, могат да бъдат намерени в прегледа на проектите.

 

linkПовече информация
Теми funding, Европейски съюз, околна среда
Предишна публикация
InvestEU: 50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна
Следваща публикация
Ново финансиране за европейски университети по програма „Еразъм+“

Още по темата

Skip to content