InvestEU: 50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

Въздушна панорама от района на варненския храм "Успение Богородично"
Източник: ЕД Варна

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпуска кредит в размер на 50 млн. евро за съфинансиране на нов зърнен терминал на пристанище Варна. Споразумението e с „Логистичен център – Варна“ ЕАД, част от групата на „Билдком“. Финансирането от ЕИБ е подкрепено от програмата InvestEU. Проектът ще подкрепи продоволствената сигурност, ще насърчи нисковъглеродния морски транспорт и ще подпомогне икономическия растеж на региона като подобри достъпа на местните селскостопански производители до експортните пазари.

  • Новият терминал ще осигури съвременна система за съхранение и превоз на зърно.
  • Проектът ще оптимизира пристанищните операции със зърнени и насипни товари в Северна България.
  • Споразумението се осъществява с подкрепата на програмата InvestEU, чиято цел е привличането на повече от 372 млрд. евро допълнителни инвестиции в периода 2021-2027 г.
  • Кредитното споразумение затвърждава ангажимента на ЕИБ в подкрепа на продоволствената сигурност и устойчивото регионално развитие.

За допълнителна информация
Програмата InvestEU предоставя на Европейския съюз съществено дългосрочно финансиране като привлича значителни публични и частни средства в подкрепа на устойчивото възстановяване. Тя също така спомага за привличане на частни инвестиции в изпълнение на политическите приоритети на Европейския съюз като Европейския зелен пакт и цифровия преход. Програмата InvestEU обединява множеството действащи финансови инструменти на ЕС, които подпомагат инвестициите в Европейския съюз и и правят финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-лесно, поефективно и по-гъвкаво. Програмата се състои от три части: фонд InvestEU, консултантски център InvestEU и портал InvestEU. Фондът InvestEU действа чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти чрез гаранции от бюджета на ЕС в размер от 26,2 млрд. евро. Целият бюджет по гаранцията осигурява покритие на инвестиционните проекти на изпълнителите, увеличава способността им да поемат рискове и по този начин привлича допълнителни инвестиции за наймалко 372 млрд. евро.

Теми InvestEU, funding, икономика
Предишна публикация
9.77 млн. евро за подпомагане на българските земеделски стопани
Следваща публикация
България е сред държавите, където ЕС ще финансира нови проекти за опазване на водите

Още по темата

Skip to content