„Зелени умения в моето зелено училище” – ученически конкурс

Източник: ЕД Дупница

Център за развитие на човешките ресурси  и Европа Директно Дупница 

о б я в я в а т

Конкурс за ученическа разработка

на тема

„Зелени умения в моето зелено училище”

 

За конкурса

Знаете ли кои са най-зелените градове в света? А защо са определени като такива?

Знаете ли какво правят Зелените герои на Джеки Чан?

Какво можем да направим, за да бъде една жизнена среда истински жива, естетична и здравословна?

Знаете ли колко пластмасови отпадъци произвеждаме ние, човечеството, само за един ден?

Знаете ли, че редица морски обитатели загиват от недохранване, защото погълнатата от тях пластмаса им пречи да изпитат чувството за глад?

Знаете ли….

 

За да изразим своята загриженост за планетата и нейното бъдеще, за въздуха, водата и почвата, от които зависи собственото ни съществуване, както и за отговорността на всекиго от нас, организираме конкурс, който да ви даде възможност да споделите своята тревога и своите зелени заслуги.

Конкурсът и еко лагерът, който ще го последва, са в отговор на изискванията на Европейския зелен пакт, посветени са на Европейската година на уменията 2023 и на един от основните приоритети на ЕС и на европейската програма „Еразъм+“ 2021 – 2027г. – Околна среда и борба с изменението на климата.

Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски Еразъм+  и eTwinning проекти и по европейска тематика. Целта му е, в отговор на съвременните предизвикателства пред планетата, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема. Разкажете ни какви зелени умения сте развили и развивате в момента във вашето училище? Какви зелени решения сте приложили във вашата училищна среда и как се грижите, за да ги запазите. Конкурсът акцентира върху теми като:

 

 • Жизнената среда в моето училище;
 • Природните/зелените кътове в училище и нашата грижа за тях;
 • Значимостта на личния принос;
 • Отговорни сме за бъдещето на планетата;
 • Направихме си компостер;
 • Какво ще стане, ако не вземем мерки;
 • Нашите зелени герои.

Очакваме разработки, представящи идейни проекти или инициативи, свързани с опазването на околната среда, вече осъществени или в период на подготовка, ориентирани към изграждането на зелени умения и към самото училище – неговите зелени пространства, вътрешни и външни зелени архитектурни решения, иновативни подходи. Разработките могат да представят инициатива, проблем или конкретен обект, избрани от ученическия екип, и представени като история, настояще или перспективи в положителен и/или отрицателен аспект.

Условия на конкурса

Очакваме ученическата разработка да отговаря на следните условия:

 • да бъде съвместна екипна разработка;
 • да бъде разработена от екип, съставен от ученици на възраст от 10 до 18 години;
 • да бъде авторски текст;
 • да бъде в обем до 2 стандартни страници в word формат (1 стандартна страница = 1800 знака с интервалите)
 • насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от материали в електронен вариант – авторски рисунки, снимки, видеоклипове, презентации (до 10 слайда), плакати и др., визуализиращи представената концепция и представляващи общ обем, заедно с текста в Word, не повече от 15 МВ.

Важно: Препоръчително е едно училище да участва в конкурса само с една екипна разработка и с ученици, които до момента не са участвали в Еколагер, организиран от ЦРЧР и Европа Директно.

Очакваме в края на текстовите разработки да прибавите авторско каре, съдържащо пълното име на училището участник, име на клуба / екипа (ако е приложимо), възраст на учениците, участващи класове, име на преподавател, точен адрес на училището, актуален телефон, е-mail за връзка. Разработки и други материали с липсващи авторски данни ще бъдат счетени за нелегитимни и няма да бъдат включени в конкурса.[1]

Материалите за конкурса изпращайте едновременно на e-mail адресите еtwinning@hrdc.bg и direct@europe.bg .

Краен срок – 10.00ч на 03 ноември 2023 година.

Наградите

Ще бъдат отличени 5 ученически разработки. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател, които да вземат участие в тридневен творчески ученически лагер на място, включващ теоретична и практическа част и тематични творчески ателиета.

Еколагерът ще се проведе през месец ноември, предвиждани дати – 16 – 18 ноември 2023 година.

Жури и обявяване на резултатите

Разработките ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от:

 • Представител на Европа Директно Дупница;
 • Представител на ЦРЧР;
 • Представител на eTwinning България.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани до 06 ноември 2023 година на интернет страниците на организаторите – www.hrdc.bg, http://etwinning.hrdc.bg/http://direct.europe.bg/ .

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща. Най-добрите материали може да бъдат включени в бъдещи информационни издания на Центъра за развитие на човешките ресурси и Европа Директно Дупница, за което участниците ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да потвърдят авторските права на изпратените от тях материали.

За повече информация и насоки – mkaraangova@hrdc.bg, тел. 02 / 915 50 24;  vbaramova@europe.bg, тел. +359 88 7931476.

Очакваме Ви!

          Екипът на Еколагер 2023

[1] Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на материалите за участие кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса.

Теми конкурс, Европейски зелен пакт, младежки дейности
Предишна публикация
Конкурс за проекти в подкрепа на независимите медии и плурализма по програма „Творческа Европа“
Следваща публикация
Покана за проектни предложения в подкрепа на проверките на факти

Още по темата

Skip to content