Конкурс за проекти в подкрепа на независимите медии и плурализма по програма „Творческа Европа“

Източник: Creative Europe

Европейската комисия публикува нова покана за представяне на предложения по програмата „Творческа Европа“, озаглавена „Журналистически партньорства“, с която ще бъдат разпределени 11 милиона евро за финансиране на трансграничното сътрудничество между новинарските медии и за създаване на програми за субсидиране на медиите, които допринасят пряко за плурализма и демократичния живот.

По първото действие на стойност 6 милиона евро ще бъде подкрепено трансграничното сътрудничество между новинарски медийни организации, които желаят да разработят съвместно иновативни бизнес модели и/или съвместно да осъществяват журналистически проекти. Финансирането е насочено към консорциуми от организации, работещи в медийния сектор (т.е. медии с нестопанска цел, публични и частни медии, медийни асоциации, НПО и др.). Проектите следва да насърчават медийната трансформация, качествената информация и развитието на уменията на специалистите в областта на новинарските медии.

Второто действие на стойност 5 милиона евро има за цел да подкрепи новинарските медии, които са особено важни за демократичния дебат и участието на гражданите. То има за цел да създаде програми за финансиране (например фондове), които да разпределят безвъзмездни средства на местни или регионални медии, разследваща журналистика, както и медии, специализирани в предоставянето на информация от обществен интерес. Поради това поканата е отворена за организации (медийни асоциации, НПО, гражданското общество, научноизследователски центрове, университети и др.), работещи в медийната сфера в по-широк смисъл: те ще действат като посредници в подкрепа на нуждаещите се организации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14 февруари 2024 г., като се очаква проектите да стартират към края на 2024 г. Заявителите могат да кандидатстват или за едно от двете направления, или едновременно за двете. Избраните медии ще запазят пълната си редакционна свобода. На 6 декември 2023 г. ще се проведе информационна сесия. Потенциалните кандидати също могат да се запознаят с формите на подкрепа на ЕС за медийния сектор.

Настоящата покана за подкрепа на медийния сектор, обучението и журналистическите партньорства е четвърта поред и е част от Плана за действие за европейската демокрация и Плана за действие за медиите и аудио-визуалния сектор на Европейската комисия. Увеличеното финансиране за сектора се осъществява в синхрон със законодателни инициативи като Европейския законодателен акт за свободата на медиите.

linkОще по темата
Теми #CreativeEurope, отворени покани, култура
Предишна публикация
Игра на новини В Русе
Следваща публикация
„Зелени умения в моето зелено училище” – ученически конкурс

Още по темата

Skip to content