Младите са най-силно засегнати от загубата на работни места поради кризата с COVID-19

Млади хора развяват флагове на ЕС
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, според заключенията в публикувания преглед „Заетостта и социалното развитие в Европа“ (ЗСРЕ) за 2022 г. на Европейската комисия.

Той показва също така, че възстановяването им е по-бавно, отколкото при другите възрастови групи. Възможните обяснения са свързани с високия дял на срочните договори и трудностите при намирането на първа работа след напускане на училище, университет или обучение.

Докладът предоставя също основан на доказателства анализ на начините за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора. По-специално политиките в областта на заетостта и социалните политики следва:

·       да подобряват интеграцията на младите хора на пазара на труда,

·       да дават възможност на младите хора да придобиват умения,

·       да подкрепят трудовата мобилност — градивен елемент за успешна и устойчива кариера,

·       да намаляват рисковете за младите хора, като например от безработица или болест, бедност и задлъжняване,

·       да подпомагат младите хора да си изградят материална обезпеченост и да придобият собственост.

linkПовече информация
Теми #EuropeanYearOfYouth, образование, StrongerTogether, vdLCommission
Предишна публикация
ЕС инвестира 1,8 млрд. евро в проекти за чисти технологии
Следваща публикация
Доклад относно върховенството на закона за 2022 г.: ЕК отправя конкретни препоръки към държавите членки

Още по темата

Skip to content