Европейски зелен пакт: нови инициативи по отношение на обезлесяването, отпадъците и почвите

Направихме още една решителна крачка напред към превръщането на Европейския зелен пакт в реалност с приемането на три нови инициативи за:
🔸 Възстановяване и защита на качеството на почвите
🔸 Ограничаване на обезлесяването на горите
🔸 Осигуряване на устойчиво управление на отпадъците
🌱 Почвата е дом на 25% от всички живи организми на планетата. Тя е и основа за 95% от храната, която консумираме. Но с днешна дата близо 70% от почвите на територията на ЕС не са в добро състояние.
🌳 Горите са нашият най-ценен съюзник в борбата с климатичните промени. Но само през последните 30 години светът е загубил 420 млн. хектара гори.
🗑️ Отпадъците са един от основните замърсители на нашата природа, но търговията с тях нараства с бързи темпове навсякъде по света. Износът на отпадъци на ЕС се е увеличил със 75% от 2004 г. досега и възлиза на 33 млн. тона годишно.
🌍 За да се справим с кризите в климата, замърсяването и биологичното разнообразие, трябва да поемем отговорност и да действаме както в ЕС, така и извън него.

За повече информация 

Въпроси и отговори относно новите правила за продукти, несвързани с обезлесяване

Информационен документ относно новите правила за продукти, несвързани с обезлесяване

Предложение за нов Регламент за ограничаване на обезлесяването и деградацията на горите

Въпроси и отговори относно преразгледаните правила за превоз на отпадъци

Информационен документ относно преразгледаните правила за превоз на отпадъци

Предложение за преразгледан Регламент относно превозите на отпадъци

Въпроси и отговори относно Стратегията за почвите

Информационен документ относно Стратегията за почвите

Нова Стратегия на ЕС за почвите

Теми Европейски зелен пакт, екология
Предишна публикация
Европейски корпус за солидарност: над 138 милиона евро в подкрепа на доброволческите дейности през 2022 г.
Следваща публикация
„Еразъм+“: близо 3,9 милиарда евро през 2022 г. за мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Още по темата

Skip to content