EK стартира нова публична платформа с информация за финансирани от ЕС проекти

Източник: Kohesio

Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход.

Ето какво може да предложи Kohesio:

  • Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., вкл. връзки към съответните програми и фондове.
  • Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти и за хода на изпълнението на проектите.
  • Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.
  • Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.
  • Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

Повече информация ще намерите в документа тук.

linkПовече информация
Теми #Kohesio, funding, ЕК
Предишна публикация
ЕК в България благодари на доброволците от Русе
Следваща публикация
#DiscoverEU билет през април 2022г.

Още по темата

Skip to content