Публикувани са нови покани за представяне на проектни предложения по програма „Хоризонт Европа“

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Финансирането е насочено към изследователски проекти, с цел подкрепа на демократичното управление, европейската музикална и филмова индустрия, приобщаващи пазари на труда и творческата икономика.

Конкурсите имат за цел да подкрепят с 264 милиона евро проекти по 29 изследователски теми, насочени към някои от ключовите социални и икономически трансформации на нашето време.

Консорциуми от най-малко три независими организации от три различни държави (две от които в държави-членки на ЕС или асоциирани страни) са поканени да представят проектни предложения.

Кандидатствалите проекти ще бъдат оценени от независими експерти, избрани от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания от името на Европейската комисия. Резултатите от оценката трябва да бъдат публикувани до 20 декември 2022 г. Успешните предложения за проекти ще бъдат поканени да подпишат споразумение за безвъзмездна помощ и да започнат от януари 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване е 20 април 2022 г.

linkТемите можете да видите тук
Теми funding, #HorizonEU
Предишна публикация
ЕK одобрява българска схема в размер на 15,3 млн. евро в подкрепа на туристическия сектор
Следваща публикация
Новият конкурс на MOST ще финансира проекти в градска среда

Още по темата

Skip to content