Отворени покани по програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Източник: ЕК в България
Ако вие или вашата гражданска организация сте активни в областта на равенството между половете и търсите финансиране за вашите проекти, тази информация е за вас!
Отворено e кандидатстване по:
1. Покана за представяне на предложения в областта на равенството между половете с бюджет от 10,1 млн. евро
Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2024 г.
2. Покана „Daphne“ за 2024 г. с бюджет от 24,8 млн. евро
 Краен срок за кандидатстване: 24 април 2024 г.
Поканата ще финансира проекти, които:
▪ подкрепят развитието на широкомащабни действия за борба с насилието, основано на пола, и постигане на дългосрочни, структурни промени;
▪ защитават и подкрепят на жертвите и оцелелите от насилие, основано на пола, включително деца;
▪ предотвратяват насилието, основано на пола, в домашната сфера, в интимните отношения и онлайн, включително чрез работа с извършителите;
▪ подпомагат практическата работа на интегрираните системи за закрила на децата;
📧 За въпроси, свързани с кандидатстването, може да пишете на EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
linkПовече информация
Теми Citizens Equality Rights and Values Programme, #CERV #EUCivilsociety
Предишна публикация
Обучителни пътувания за регионални журналисти
Следваща публикация
Европейската комисия одобри 1,2 милиарда евро за справедлив преход в България

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content