Лятна икономическа прогноза на ЕК за 2022 г.: Войната на Русия влошава перспективите

Европейския флаг на фона на сградата Берлемон
Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Военната агресия на Русия срещу Украйна продължава да оказва отрицателно въздействие върху икономиката на ЕС, като я тласка към по-нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение с прогнозата от пролетта.

В прогнозата за България се казва, че изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде основният фактор за ускорения растеж на инвестициите както през 2022 г., така и през 2023 г. Като цяло се очаква реалният БВП да нарасне с 2,8 % през тази и с 2,3 % през следващата година.

В (междинната) икономическа прогноза от лятото на 2022 г. се предвижда, че икономиката на ЕС ще нарасне с 2,7 % през 2022 г. и 1,5 % през 2023 г. В еврозоната растежът се очаква да бъде 2,6 % през 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 1,4 %. През 2022 г. средната годишна инфлация се очаква да достигне исторически върхови стойности от 7,6 % в еврозоната и 8,3 % в ЕС, преди да се понижи през 2023 г. съответно до 4,0 % и 4,6 %.

Много от отрицателните рискове, свързани с прогнозата от пролетта на 2022 г., се реализираха. Нахлуването на Русия в Украйна оказа допълнителен натиск за повишаване на цените на енергията и хранителните стоки. Те подхранват инфлационния натиск в световен мащаб, подкопават покупателната способност на домакинствата и предизвикват по-бърза реакция на паричната политика от очакваното. Продължаващото забавяне на растежа в САЩ е в допълнение към отрицателното икономическо въздействие на стриктната политика на Китай за нулево разпространение на COVID.  Като цяло се очаква икономиката на ЕС да продължи да се разраства, но със значително по-бавни темпове от очакваното в прогнозата от пролетта на 2022 г.

Рекордно високата инфлация се очаква да намалее през 2023 г.

Номиналната инфлация до юни достигна рекордно високи стойности, тъй като цените на енергията и храните продължиха да растат, а ценовият натиск се разшири и обхвана услугите и други стоки. В еврозоната инфлацията нарасна силно през второто тримесечие на 2022 г. — от 7,4 % през март (на годишна база) до ново рекордно равнище от 8,6 % през юни. В ЕС увеличението беше още по-силно изразено, като инфлацията скочи с цял процентен пункт — от 7,8 % през март до 8,8 % през май. Прогнозата за инфлацията бе значително увеличена в сравнение с пролетната прогноза. Освен голямото увеличение на цените през второто тримесечие, се очаква допълнителното покачване на цените на природния газ в Европа да се отрази на потребителите и чрез цените на електроенергията. Инфлацията се очаква да достигне най-високата си стойност от 8,4 % на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. в еврозоната и след това да намалява стабилно и да спадне под 3 % през последното тримесечие на 2023 г. както в еврозоната, така и в ЕС, тъй като натискът от ограниченията в предлагането и от цените на стоките отслабва.

Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде икономическата прогноза от есента на 2022 г., която се предвижда да бъде публикувана през ноември 2022 г.

За повече информация

Пълен документ: (Междинна) икономическа прогноза от лятото на 2022 г.

linkПовече информация
Теми Европейски съюз, икономика, StrongerTogether, vdLCommission
Предишна публикация
Доклад относно върховенството на закона за 2022 г.: ЕК отправя конкретни препоръки към държавите членки
Следваща публикация
ЕС дава над 110 милиона евро за модернизация на железопътен коридор в Западна България

Още по темата

Skip to content