ЕK добавя към Европейския здравен съюз допълнителен стълб

Източник: ЕК в България
Окей е да не си окей.
Психичното здраве често е пренебрегвано и остава на заден план на фона на физическото здравословно състояние. В същото време около 84 милиона души в ЕС са засегнати от проблеми с психичното здраве.
Всеки втори млад европеец споделя, че няма достъп до достатъчно грижи за психичното си здраве, а в няколко държави от ЕС делът на младите хора със симптоми на депресия се е увеличил повече от два пъти по време на пандемията. В отговор на всичко това Европейската комисия добавя към Европейския здравен съюз допълнителен стълб: нов всеобхватен подход към психичното здраве. С 20 водещи инициативи и финансиране в размер на 1,23 млрд. евро, ЕК си поставя за цел да изравни по значимост грижата за психичното здраве с тази за физическото такова.
Действията на ЕС в областта на психичното здраве ще бъдат съсредоточени около три основни принципа:
🫶 адекватна и ефикасна превенция
🫶 достъп до качествено лечение на достъпна цена
🫶 реинтеграция в обществото след възстановяване
linkПовече за новия европейски подход към психичното здраве
Теми #HealthUnion, #MentalHealth
Предишна публикация
Европейската комисия одобрява схема в размер на 77 милиона евро за подпомагане на инвестициите в райони с висока безработица в България
Следваща публикация
Модернизационният фонд на ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content