Държавна помощ: ЕК одобри българска схема в размер на 8 млн. евро за подпомагане на селскостопанските производители

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК

Европейската комисия одобри схема на приблизителна стойност от 8 млн. евро (16 млн. лева) в подкрепа на сектора на първичното селскостопанско производство в България в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно приетата от ЕК на 9 март 2023 г. Временна рамка за кризи и преход за държавна помощ в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива. Новата рамка изменя и частично удължава срока на действие на Временната рамка при кризи, приета на 23 март 2022 г., даваща възможност на страните членки да подкрепят икономиките си в контекста на геополитическата криза. Рамката вече бе изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

Схемата на помощта предвижда предоставяне на ограничени по размер помощи под формата на преки безвъзмездни средства. Целта на мярката е да се подпомогнат селскостопанските производители, които изпитват недостиг на ликвидност поради увеличението на разходите за вода, която е ключов фактор за селскостопанското производство, и по този начин да се гарантира продоволствената сигурност.

Комисията установи, че българската схема е в съответствие с условията, определени във Временната рамка при кризи. По-специално помощта: а) няма да надвишава 250 000 евро на бенефициер; и б) ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2023 г. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с чл. 107, пар. 3, буква б от Договора за функциониране на Европейския съюз /ДФЕС/ и условията на Временната рамка за кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

linkПовече информация
Теми StrongerTogether, държавна помощ, vdLCommission
Предишна публикация
Модернизационният фонд на ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход
Следваща публикация
Стартира RUSE REEL: Търсят се най-добрите разказвачи на видеоистории за Русе до 100 секунди

Още по темата

Skip to content