Създаване на по-красиви, устойчиви и приобщаващи форми на съвместен живот

Илюстрация с надпис Нов Европейски Баухаус

Споделеното ни пътуване започна чрез взаимно опознаване и разбиране на това какво означава тази инициатива за всеки от нас.

През първите няколко месеца от тази инициатива отправихме покани за разговори и събрахме идеи за красиви, устойчиви и приобщаващи форми на живот. Отзвукът бе впечатляващ, а сега настъпи време да анализираме събраните идеи и да започнем да ги превръщаме в политики и действия по места.

Европейската комисия ще представи основните принципи от фазата на изслушване и ще ги превърне в идеи за действия в политически документ — съобщение на Комисията, което ще бъде представено през септември.

Успоредно с това първоначалната група партньори работи за разширяване на обхвата на новия европейски Баухаус и за изграждане на отворена общност, за да може международното сътрудничество да намери израз в действия на местно равнище.

Подборка от ваши коментари

Новият европейски Баухаус

Искам NextGenerationEU да даде тласък на европейска вълна за реновиране и да превърне Съюза ни в лидер в кръговата икономика. Това обаче не е просто екологичен или икономически проект: той трябва да бъде нов културен проект за Европа.

Урсула фон дер Лайен

Новият европейски Баухаус е творческа и междудисциплинарна инициатива за създаване на пространство за срещи с цел проектиране на бъдещи начини на живот, разположени на кръстопътя между изкуството, социалното приобщаване, науката и технологиите. Инициативата довежда целите на Европейския зелен пакт до нашите жилища и призовава за колективни усилия за измисляне и изграждане на бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво за нашите умове и нашите души.

Красотата намира израз в приобщаващи, достъпни пространства за живот, в които диалогът между различни култури, дисциплини, полове и възрасти се превръща във възможност да си представим по-добро място за всички. Тя намира израз и в по-приобщаваща икономика, в която богатството е равномерно разпределено, а жилищата са на достъпни цени.

Красотата намира израз в устойчиви решения, които водят до диалог между нашата застроена среда и екосистемите на планетата. Това означава възприемане на регенеративни подходи, вдъхновени от природните цикли, които позволяват възстановяване на ресурсите и опазване на биологичното разнообразие.

Красотата намира израз в обогатяващи преживявания, които отговарят на нематериалните ни нужди, вдъхновени от творчеството, изкуството и културата. Това означава оценяване на многообразието като възможност да се учим един от друг.

Теми нов европейски баухаус
Предишна публикация
Нов европейски Баухаус и наследство: подходът на Варна
Следваща публикация
On top of EU

Още по темата

Skip to content